برگزاری مراسم بزرگداشت دهه فجر ۱۴۰۱ با حضور اعضای پایگاه مقاومت معراج هواشناسی لرستان. سخنران حاج آقا یوسفوند

تاریخ ارسال : سه شنبه, 18 بهمن 1401

برگزاری مراسم بزرگداشت دهه فجر ۱۴۰۱ با حضور اعضای پایگاه مقاومت معراج هواشناسی لرستان. سخنران حاج آقا یوسفوند