معرفی سازمان

هواشناسي استان لرستان در سال 1328 در شهرستان خرم آباد آغاز به کار نمود که تا قبل از انقلاب در يک ساختمان استيجاري در خيابان مطهري واقع شده بود که در سال 1357 به دليل نياز به خدماتش در هوانوردي و استاندارد شدن کليه ايستگاههاي هواشناسي کشور در ساختماني که به عنوان هواشناس ي از محل اعتبارات استاني احداث شده بود مستقر ش د ،البته به دليل کمبود فضاي اداري ساختمان مذکور مشترکاً مورد استفاده کادر اداري فرودگاه وهواشناسي مورد استفاده واقع شد و از نظر تشکيلاتي تا سال 1374 بعنوان اداره هواشناسي استان لرستان زير نظر منطقه جنوب غرب که مرکز آن در اهواز بود اداره مي شد . از 1374سال به بعد به دليل تغيير تشکيلات به اداره کل هواشناسي استان لرستان تبديل شد ، در نتيجه رشد و توسعه همه جانبه اين هواشناسي آغاز گرديد . در راستای رشد و توسعه همه جانبه اداره کل هواشناسی استان لرستان ، در ابتدا با خرید 38000 متر مربع زمین ، ساختمان مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی با زیربنای 1600 متر در دوطبقه توسط شرکت طاق پیل و با نظارت اداره کل ساختمان و توسعه ایستگاهها از محل اعتبارات ملی ساخته و در سال 1378 افتتاح و به بهره برداری رسید. هواشناسی لرستان هم اکنون با 1 ایستگاه سینوپتیک فرودگاهی ، 13 ایستگاه سینوپتیک اصلی و تکمیلی ، 1 ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی ، 3 ایستگاه جاده ای ، 95 ایستگاه باران سنجی ، 13 ایستگاه بارانسنجی خودکار مشغول ارائه خدمت به مردم عزیز می باشد.