دیدار مدیر کل هواشناسی با رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستن

تاریخ ارسال : دوشنبه, 15 اسفند 1401

دیدار مدیر کل هواشناسی لرستان با رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان.                                    

مدیر کل هواشناسی لرستان در دیدار با رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان خواستار تخصیص نقدی اعتبارات عمرانی و جاری برای پیشبرد پروژه های عمرانی و پرداخت مطالبات پرسنلی هواشناسی شد.                  

به گزارش روابط عمومی هواشناسی لرستان بهروز مرادپور مدیر کل هواشناسی لرستان در دیدار با خانم سمانه حسن پور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان ضمن ارائه ی توضیحاتی در خصوص پیشرفت پروژه های عمرانی از پیشرفت ۹۰ درصدی پروژه رادار خبر داد و خواستار تخصیص نقدی اعتبارات عمرانی بخصوص اعتبارات پروژه ی رادار   بمنظور اتمام این پروژه در آینده نزدیک شد 
وی همچنین با بیان مشکلات هزینه های جاری بخصوص در بخش پرسنلی خواستار افزایش اعتبار و تخصیص بمنظور پرداخت مطالبات پایان سال کارکنان شد.
  در ادامه خانم حسن پور با اشاره به اهمیت و نقش هواشناسی در کاهش خسارات مالی و جانی در استان، در خصوص نگاه ویژه  به هواشناسی در تخصیص اعتبارات عمرانی و جاری، در خصوص همکاری این سازمان با هواشناسی هم در پیشبرد پروژه ی رادار و همچنین تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی بصورت نقدی  قول مساعد داد.