هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 17 مورخ : پنجشنبه 14/04/1403

تاریخ ارسال : پنجشنبه, 14 تیر 1403

*زمان شروع: پنجشنبه 14/04/1403

*نوع مخاطره: افزایش دما

*منطقه اثر: استان

*زمان پایان: شنبه 16/04/1403  

*اثر مخاطره: خطر گرمازدگی، افزایش مصرف حامل های انرژی ( آب و برق)، خطر آتش سوزی مراتع ، احتمال خسارت ناشی از تنش دمایی در بخش کشاورزی و دامداری و ...

*توصیه: خودداری از تردد  غیر ضرور در ساعات گرم روز، مصرف بهینه آب و برق ، خودداری از برپایی آتش در طبیعت، کاهش دور آبیاری و انجام آن در اوایل صبح یا اوایل شب و سایر اقدامات پیشگیرانه لازم

*زمان بروزرسانی: پنجشنبه 14/04/1403